שיעורים אחרונים שעלו לאתר

נושא מעביר השיעור
שיעור דעת תבונות - סימן קכ"ה (יח תמוז) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - סימן קכ"ו (כה תמוז) Audio Shiur הרב דוד בגנו
פרשת ראה - קרבן חגיגה ושמחה Dvar Torah הרב דוד בגנו
הגדרת לחם הרב דוד בגנו
הלכות פסח (תשע"ג) Audio Shiur הרב דוד בגנו
פרשת כי תצא - כלאיים בציצית Dvar Torah הרב דוד בגנו
פרשת תולדות - הצחוק בתורה Dvar Torah הרב דוד בגנו
פרשת בשלח - ה"מן" Dvar Torah הרב דוד בגנו
פרשת בראשית - חטאו של אדם הראשון Dvar Torah הרב דוד בגנו
פרשת חיי שרה - הקניה של מערת המכפלה Dvar Torah הרב דוד בגנו
פרשת כי תבוא Dvar Torah הרב דוד בגנו
פרשת לך לך - מלחמת המלכים Dvar Torah הרב דוד בגנו
פרשת נח - נח והקשת Dvar Torah הרב דוד בגנו
פרשת תצווה - זכור - מחיית עמלק Dvar Torah הרב דוד בגנו
פרשת וארא - מטה משה Dvar Torah הרב דוד בגנו
פרשת וירא - שיחתן של צדקניות Dvar Torah הרב דוד בגנו
פרשת וישב - לראות את התמונה במלואה Dvar Torah הרב דוד בגנו
תורת לחם הרב דוד בגנו
פרשת ויגש - ירידתו של יעקב למצרים Dvar Torah הרב דוד בגנו
אילן או ירק הרב דוד בגנו
ברכה על דבר שהשתנתה צורתו הרב דוד בגנו
גבורות ה' - פרק ראשון (כ' אדר) Audio Shiur הרב דוד בגנו
גבורות ה' - פרק רביעי (י"ז אדר ב') Audio Shiur הרב דוד בגנו
גבורות ה' - פרק רביעי (כ"ה אדר ב') Audio Shiur הרב דוד בגנו
גבורות ה' - פרק שלישי - רביעי (י' אדר ב') Audio Shiur הרב דוד בגנו
הכשרת המטבח לפסח - הרב יהושע בן מאיר Audio Shiur הרב יהושע בן מאיר
הלכ' מנהגים של בני זוג 'מעורבים' Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סוף סי' ק"צ Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' ק"צ סע' א' Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' ק"צ סע' י' Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' ק"צ סע' כ"ג Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' ק"צ סע' כ"ח Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' ק"צ סע' ל"ח Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' ק"צ סע' ל"ט Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' ק"צ סע' מ"ב Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' ק"צ סע' מ"ח Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' ק"צ סע' מ"ט Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ד Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ד, (סיום) Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ד, ה-ז Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ד, ז-ח Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ה, א' Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ה, א' (המשך) Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ו Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ו, סע' ב Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ו, סע' ג Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ז, סע' א Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ז, סע' ב-ד Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ז, סע' ו,ז Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ז, סע' ט' Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ז, סע' י"ב Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ז, סע' י', י"א Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ז, תולה במכתה Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ח, סע' א Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ח, סע' ב Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ח, סע' ג Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ט Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ט סע' ד Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ט סע' ז Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ט סע' ח Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ט סע' י"ג Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ט סע' י"ד Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ט סע' י"ז Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ט סע' כ"א Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ט סע' כ"ז Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ט סע' ל"ב Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קפ"ט, המשך Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קצ"א Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קצ"ב Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קצ"ב סע' ב Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קצ"ד Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קצ"ה סע' ג Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות טהרה - סי' קצ"ה סע' ו Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות פסח, הלכה למעשה Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות שמיטה - חלק א' Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות שמיטה - חלק ב' Audio Shiur הרב דוד בגנו
הלכות שמיטה - חלק ג' Audio Shiur הרב דוד בגנו
יום ירושלים - שיחה של הרב בגנו והרב אברהם אבידן Audio Shiur הרב דוד בגנו
כל שיש בו מחמשת המינים - שיעור 3 הרב דוד בגנו
כל שיש בו מחמשת המינים - שיעורים 1-2 הרב דוד בגנו
כשרות החת"ס - הרב קאופמן Audio Shiur הרב קאופמן
לילה אחד קיים לתמיד - הרב יהושע שפירא Audio Shiur הרב יהושע שפירא
מבנה ההגדה - הרב יוסף צבי רימון Audio Shiur הרב יוסף צבי רימון
מזמור ק"ז - שיעור לנשים (ב' אייר) Audio Shiur הרב דוד בגנו
מנוחה ונחלה – שילה וירושלים Dvar Torah הרב דוד בגנו
מסכת סוכה, ג' ע"א Audio Shiur הרב דוד בגנו
מסכת סוכה, ג ע"ב (חזרה) Audio Shiur הרב דוד בגנו
מסכת סוכה, ד' ע"א Audio Shiur הרב דוד בגנו
מסכת סוכה, ד ע"ב Audio Shiur הרב דוד בגנו
מסכת סוכה, ז - המשך Audio Shiur הרב דוד בגנו
מסכת סוכה, ז ע"א Audio Shiur הרב דוד בגנו
מסכת סוכה, ז ע"ב Audio Shiur הרב דוד בגנו
מסכת סוכה, ט ע"א Audio Shiur הרב דוד בגנו
מסכת סוכה, ט ע"א (המשך - כב אדר א') Audio Shiur הרב דוד בגנו
מסכת סוכה, ט ע"א (המשך) Audio Shiur הרב דוד בגנו
מסכת סוכה, ט' ע"ב Audio Shiur הרב דוד בגנו
מסכת סוכה, ט' ע"ב (המשך) הרב דוד בגנו
מסכת סוכה, י' ע"ב Audio Shiur הרב דוד בגנו
מסכת סוכה, כ"א ע"ב Audio Shiur הרב דוד בגנו
מסכת סוכה, פרק ב Audio Shiur הרב דוד בגנו
עיקר וטפל - 1 הרב דוד בגנו
עיקר וטפל - 2 הרב דוד בגנו
עליה לרגל – בבלי וירושלמי Audio Shiur Dvar Torah הרב דוד בגנו
ערבה ודוד Audio Shiur Dvar Torah הרב אברהם ריבלין
פסח שני Dvar Torah הרב דוד בגנו
פרקי הלל בתהילים (שיעור נשים - ד' ניסן) Audio Shiur הרב דוד בגנו
פרשת פנחס – הנני נותן לו את בריתי שלום Audio Shiur הרב דוד בגנו
פרשת שלח – "טובה הארץ מאד מאד" Dvar Torah הרב דוד בגנו
פת הבאה בכיסנין - קביעות סעודה הרב דוד בגנו
קדימה בברכות הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 1 Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 2 Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 3 (פרק רביעי) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 4 (פרק רביעי) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 5 Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 6 (פרק רביעי) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - (ט"ז אלול) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - (כג אלול) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - סיום פרק ח' (ה' תשרי - 29/10/14) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - פרק ו' (ט' אלול) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - פרק ח' (ז תשרי) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 7 Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 8 (יח תמוז) Audio Shiur הרב דוד בגנו
רמב"ם - שמונה פרקים - שיעור 9 (כה תמוז) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שינוי מקום הרב דוד בגנו
שיעור בהלכות פסח תשע"ד Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - פסקה קל"ד (ט"ז אב) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - סימן קכ"ח (ב אב) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד ק"פ (י' כסלו) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד קס"ב (י"ב חשוון) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד קס"ו (י"ט חשוון) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד קע"א (כ"ו חשוון) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד קפ"ג (כ"ד כסלו) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד קפ"ט (א טבת) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד קצ"ב (ח טבת) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד קצ"ח (ט"ו טבת) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד ר"ב (כ"ב טבת) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - עמוד ר"ט (כ"ט טבת) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - פסקה ק"ל (ט אב) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור דעת תבונות - פסקה קמ"א (כ"ג אב) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור הלכות טהרה - הקדמה, סימן קפ"ג Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור הלכות טהרה - סימן קפ"ג - הרגשה Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור הלכות טהרה - סימן קפ"ד - הפרשה בוסת Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור הלכות טהרה - סימן קפ"ד - הפרשה בוסת (2) - יא כסלו Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור הלכות טהרה - סימן קפ"ד - וסתות קבועות Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור חנוכה Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - ג' חשוון (27/10/14) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - ג סיוון - 1/6/14 Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - ה' תשרי: לפני ה' תטהרו Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - ז אב - 3/8/2014 Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - יז סיוון - 15/6/14 Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - כ אלול - 15/9/2014 Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - כב תמוז - 20/7/2014 Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - תהילים ט"ו Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - תהילים ט"ז Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - תהילים י"ג Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - תהילים י"ד Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - תהילים, מזמור י"א Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - תהילים, מזמור י"ב Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים - תהלים פרק כב (ד' אדר - 23.2.15) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים (ה' טבת - 8.12) - עלי שור (5) - קניין העבודה Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים (ז' כסלו - 10.11) - עלי שור (3) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים (ט' חשוון - 13.10) - עלי שור - פתיחה Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים (י"ט טבת - 22.12) - עלי שור (6) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים (כ"ג חשוון - 27.10) - עלי שור (2) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לנשים (כב כסלו - 25.11) - עלי שור (4) - חברה Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור לפורים תשע"ד Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור נשים - הקדמה לספר תהילים (יז חשוון) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור נשים - תהילים א' - "דרך צדיקים" (ב' כסלו) Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור נשים - תהילים מזמור ו Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור נשים - תהילים, מזמור י' Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור נשים - תהילים, פר' ז Audio Shiur הרב דוד בגנו
שיעור נשים - תהלים מזמור ג' Audio Shiur הרב דוד בגנו
שמיני עצרת – שמחת תורה Audio Shiur Dvar Torah הרב מאיר ברקוביץ'
תהילים - מזמור כ"ג Audio Shiur הרב דוד בגנו
תהילים - אלכסנדר מוקדון ודוד המלך Audio Shiur הרב דוד בגנו
תהילים - מזמור כ' Audio Shiur הרב דוד בגנו
תהילים - מזמור כ"א Audio Shiur הרב דוד בגנו
תהילים מזמור ד' (שיעור לנשים, כ"ח טבת) Audio Shiur הרב דוד בגנו
תהילים מזמור ה' (שיעור לנשים, י"ג שבט) Audio Shiur הרב דוד בגנו
תהילים פרק י"ח Audio Shiur הרב דוד בגנו
תהילים פרק י"ט Audio Shiur הרב דוד בגנו
תהילים,שיר של יום - יום ב' Audio Shiur הרב דוד בגנו
תהילים,שיר של יום - יום ד' Audio Shiur הרב דוד בגנו