מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

הלכות טהרה - סי' קפ"ח, סע' ב

ע"י: הרב דוד בגנו