מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שמיני עצרת – שמחת תורה

ע"י: הרב מאיר ברקוביץ'

הועבר בליל הושענה רבה בקהילה, תשע"ב