מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

הלכות טהרה - סי' קפ"ה, א' (המשך)

ע"י: הרב דוד בגנו