מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור לנשים - ה' תשרי: לפני ה' תטהרו

ע"י: הרב דוד בגנו