מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור דעת תבונות - עמוד ר"ט (כ"ט טבת)

ע"י: הרב דוד בגנו