מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור הלכות טהרה - סימן קפ"ד - הפרשה בוסת (2) - יא כסלו

ע"י: הרב דוד בגנו