מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור לנשים - תהלים פרק כב (ד' אדר - 23.2.15)

ע"י: הרב דוד בגנו