מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

הלכות טהרה - סי' קפ"ז, סע' ט'

ע"י: הרב דוד בגנו