מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור דעת תבונות - פסקה קל"ד (ט"ז אב)

ע"י: הרב דוד בגנו