מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור לנשים - תהילים, מזמור י"ב

ע"י: הרב דוד בגנו