מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור דעת תבונות - עמוד קפ"ג (כ"ד כסלו)

ע"י: הרב דוד בגנו