מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור הלכות טהרה - סימן קפ"ד - וסתות קבועות

ע"י: הרב דוד בגנו