מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

עליה לרגל – בבלי וירושלמי

ע"י: הרב דוד בגנו

הועבר בליל הושענה רבה בקהילה, תשע"ב