מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור נשים - תהילים א' - "דרך צדיקים" (ב' כסלו)

ע"י: הרב דוד בגנו