מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

תהילים מזמור ה' (שיעור לנשים, י"ג שבט)

ע"י: הרב דוד בגנו