מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

פרשת פנחס – הנני נותן לו את בריתי שלום

ע"י: הרב דוד בגנו