מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור דעת תבונות - עמוד קס"ב (י"ב חשוון)

ע"י: הרב דוד בגנו