מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור דעת תבונות - עמוד קע"א (כ"ו חשוון)

ע"י: הרב דוד בגנו