מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור לנשים (כב כסלו - 25.11) - עלי שור (4) - חברה

ע"י: הרב דוד בגנו