מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור לנשים (ז' כסלו - 10.11) - עלי שור (3)

ע"י: הרב דוד בגנו