מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור דעת תבונות - סימן קכ"ו (כה תמוז)

ע"י: הרב דוד בגנו