מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

ברכה על דבר שהשתנתה צורתו

ע"י: הרב דוד בגנו