מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

הלכות שמיטה - חלק ב'

ע"י: הרב דוד בגנו