מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור דעת תבונות - עמוד קס"ו (י"ט חשוון)

ע"י: הרב דוד בגנו