מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור דעת תבונות - פסקה קמ"א (כ"ג אב)

ע"י: הרב דוד בגנו