מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

הלכות טהרה - סי' קפ"ו, סע' ג

ע"י: הרב דוד בגנו