מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור לנשים (י"ט טבת - 22.12) - עלי שור (6)

ע"י: הרב דוד בגנו