מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור דעת תבונות - פסקה ק"ל (ט אב)

ע"י: הרב דוד בגנו