מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

הלכות טהרה - סי' קפ"ז, סע' י', י"א

ע"י: הרב דוד בגנו