מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור דעת תבונות - עמוד קפ"ט (א טבת)

ע"י: הרב דוד בגנו