מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור דעת תבונות - עמוד קצ"ח (ט"ו טבת)

ע"י: הרב דוד בגנו