מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור לנשים (ה' טבת - 8.12) - עלי שור (5) - קניין העבודה

ע"י: הרב דוד בגנו