מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור דעת תבונות - עמוד קצ"ב (ח טבת)

ע"י: הרב דוד בגנו