מאגר שיעורים

Backחזרה לעמוד ראשי

שיעור דעת תבונות - עמוד ר"ב (כ"ב טבת)

ע"י: הרב דוד בגנו