זמני תפילה

זמני תפילה לחול:
שחרית:  8:00 ,6:15/6:20
מנחה גדולה: 13:15
מנחה:  19:00
ערבית: 19:50 ,20:45