שיעורים קבועים

SHABBAT - שבת

The David Grossman z”l Halacha Shiur – Shabbat, after the Drasha (approx 10:30am), in the Bet Medrash

Shiur for Women - Shabbat at 5pm;

 

שיעור הלכה לאחר דרשת הרב בבית המדרש

שיעור לנשים - שבת בשעה 17


 

 

WEEKDAY - ימי חול

 

 

Daf Yomi 9pm daily, given by R’ Chagai Goldshmidt, via zoom

זום דרך - גולדשמידט חגי' ר י"ע 21:00 בשעה יומי דף שיעור


השיעור של הרב על בשר בחלב (גמרא והלכה בעיון) - ימי ראשון בשעה 21:45*

The Rav’s Shiur on Basar B'Chalav - Sundays at 9:15pm *Zoom link will be sent by email, prior to the shiur

השיעור של הרב על עין אי"ה - ימי שני בשעה  20:00 ,בבית המדרש

The Rav’s Shiur on Ein Aya - Mondays at 8:00pm, in the Bet Medrash

 

* * *

מדי שבועיים:  שיעור של הרב לנשים - "נ"ך-שבה" - יום שלישי בשעה 20:30 , בבית המדרש

Every 2 weeks: The Rav’s shiur for women - “Na”ch-shava” - Tuesday at 8:30pm, in the Bet Medrash