אודות הקהילה

קהילה ציונית תורנית ההולכת ומתגבשת בשכונת רמת שילה, שבעיר בית שמש.

הקהילה הציבה לעצמה מספר מטרות:

  • אחדות בין אוכלוסיות מגוונות , ישראלים ועולים.
  • לימוד תורה -בציבור.
  • חיי קהילה פעילים תוך התחשבות במגוון הצרכים של האוכלוסיות המרכיבות את הקהילה.
  • חסד- דאגה לזולת, יולדות, קליטת עלייה.
  • הכרה ,קשר והזדהות עם מדינת ישראל המהווה ביטוי לראשית צמיחת גאולתנו.
  • חינוך ילדים- שיעורים ופעילויות.

אנו תקווה, שילדינו יראו בקהילה דגם לחיקוי ויספגו אווירה של אהבת תורה, כבוד תלמידי חכמים, אהבת הזולת וסובלנות כלפיו, קיום מצוות ותפילה בשמחה, אהבת הארץ והמדינה.

המיוחד בקהילה שלנו- השילוב בין מגוון תרבויות ואנשים, שבחרו לקיים חיי קהילה משותפים תוך הבנה והתחשבות אחד בצרכי השני. בית הכנסת מהווה ,מוקד קהילתי ומקיים פעילות חברתית ואירועים משותפים במהלך השנה ובמיוחד סביב החגים.

הקהילה מונה כיום כ70 משפחות וברוך ה', הולכת וגדלה מדי חודש.

זה כשנתיים, אנו מקיימים את התפילות והפעילות במקלט של ישיבת "לב התורה". ברוך ה', המקום כבר צר מלהכיל את כלל הקהילה ויש צורך דחוף,לעבור למבנה משלנו, שיוכל להכיל את המתפללים ושבו נוכל לקיים את התפילות והפעילויות באופן ראוי ומכובד.

אנו מזמינים אתכם להצטרף לבניין שכונה וקהילה חדשה בארץ ישראל ולהיות שותפים ליעדים שהקהילה הציבה לעצמה.

יהי רצון שנזכה לראות יחד ולהיות שותפים, בבניין הארץ והמדינה .לראות בהמשך קיבוץ גלויות ולהתקיימות דברי הנביאים. עד לביאת גואל צדק והגאולה השלימה!